020 261 48 84

EPC waarde

De Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) is een index die de energetische efficiëntie van nieuwbouwwoningen aangeeft. Deze waarde bepaalt hoe zuinig een woning zal zijn.

De afgelopen jaren zijn de eisen in Nederland steeds strenger geworden. Voor woningbouw geldt sinds 2006 een eis van 0,8. De EPC-berekening is opgenomen in het bouwbesluit, en sinds 1995 is het verplicht deze bij een bouwaanvraag in te dienen. Vanaf 2011 geldt de strengere norm van 0,6. Sinds 2015 is de norm EPC 0,4.

Door de steeds strengere eisen die worden gesteld aan de energieprestatie van gebouwen zal u als projectontwikkelaar vaker gebruik moeten maken van zonnepanelen in uw nieuwbouwprojecten. Doordat u kiest voor zonnepanelen voldoet u aan de strenge energieprestatiecoëfficiënt (EPC)-eisen. BLK projects kan u begeleiden in het toepassen van zonnepanelen als basisvoorziening waarbij de zonnepanelen worden geïntegreerd in het nieuwbouwdak. Daarnaast kunnen zonnepanelen ook als meerwerk in de optielijst meegenomen worden.

De verduurzaming van woningbouw en utiliteitsbouw is steeds belangrijker. Isoleren is niet meer voldoende. Met behulp van zonnepanelen kan de EPC verder worden verlaagd. Zonnepanelen zijn een veilige en betrouwbare investering. Een zonnepanelen systeem is onderhoudsvrij en zal minimaal 15 jaar zonder problemen stroom produceren.

Logos